fbpx
הישארו מעודכנים!

רשות הרבים היא רשת ירושלמית של 35 ארגוני יהדות-ישראלית, חילונים, מסורתיים ודתיים, שפועלים יחד להפיכת המרחב הציבורי הירושלמי לסובלני ופתוח לכל

הפעילות שלנו

בית רשות הרבים

הכשרות וחממת יוזמות

תיירות חברתית

חגים במרחב הציבורי

חדשות ותוכן

מתוך הפייסבוק שלנו

יוזמה חשובה של פיני רבינוביץ שהפכה לשבת להעלאת מודעות לשכול אזרחי, בקרב קהילות וארגונים רבים. חומרים ודפי מקורות בהמשך הפוסט 👇
בשבת זו אנו מבקשים, להעלות את המודעות של הקהילה כולה, לכאב המלווה משפחות אשר יקיריהן נפטרו בעקבות מחלה, תאונה, או בכל דרך אחרת. כל זאת מתוך כוונה להוסיף שמחה ונחמה.
את הכאב שבאובדן לא ניתן לרפא, אך אנחנו מאמינים שביכולתה של הקהילה להקל מעט על הבדידות והכאב שחווים משפחות שכולות. מרכיב עיקרי הוא עצם ההכרה בשכול, הכוללת התעניינות במשפחות וגם בזכרם של הנפטרים.

**
אנחנו שמחים להעביר לכם דפי מקורות ללימוד קהילתי. בדפים אלו הושקעה מחשבה רבה ואנחנו רוצים להודות לכל מי שתרם מזמנו להפקתם.

1) דף מקורות ללימוד מבוגרים - ניתן ללמוד כלימוד קהילתי, וכן המקורות יוכלו להוות עבור הרב או אחרים מקורות לשיחה בנושא השכול. bit.ly/yakairly1

2) הצעה לפעילות חסד בקהילה לבני נוער או מבוגרים. bit.ly/yakirly2

3) דפי לימוד לילדים ונוער - בדפים אלו הכרות ברוח צעירה עם מספרים ילדים ונערים שנפטרו, כאשר במרכז כל דף ערכים ומסרים שניתן ללמוד מהם. bit.ly/yakirly3

4) מקורות העמקה ולימוד בנושא שכול ונחמה באדיבות מדרשת ׳אלול׳ bit.ly/yakirly4
... ראה עודתראה פחות

11 שעות לפני  ·