fbpx

שירת יידיש המודרנית היא הרבה יותר מהאנחה היידישאית, הקרעכץ, שאולי נדמה לנו שהיא. המבחר היפהפה של שירת יידיש במקור ובתרגום לעברית, מפעל תרבותי לאומי ואסתטי מן המעלה הראשונה המוגש לנו מבית "משיב הרוח", מוכיח זאת. היטלר חיסל את רוב דובריה וקוראיה של שירת יידיש, סטלין מיקד מאמצים מיוחדים ברצח כותביה, אולם בעשורים שלפני בוא הצוררים הללו, ואיכשהו גם אחרי הסתלקותם, שפתם של יהודי מזרח אירופה העמידה שירה עילאית שהיא בת תחרות לשירותיהן של הגדולות והמתורבתות באומות. יש בה בכול מכול כול, אנחה ונכאה ומחאה ובדיחה וחוויה ואהבה.

לכתבה המלאה