fbpx
רבנות ישראלית

מה מביא קיבוצניקית חילונית מיפעת, רב אורתודוקסי עולה מאתיופיה וחוקרת קבלה שעלתה מרוסיה ללמוד יחד להסמכה לרבנות, כזו שאינה שייכת לזרם דתי כלשהו? 

 

רגע לפני ההסמכה של בוגרי ובוגרות המחזור הראשון בתוכנית "רבנות ישראלית" בשותפות מכון שלום הרטמן והמדרשה באורנים 'מוסף שבת' של 'מקור ראשון' האיר בזרקור על קבוצה שעברה בשנה וחצי האחרונות הכשרה לקראת הסמכה לרבנות שאינה שייכת לזרם דתי כלשהו: לא אורתודוקסי, לא רפורמי, לא קונסרבטיבי. כל אחד מהם הוא בעל זהות מובחנת משלו ומשתייך לקהילה בעלת זהות מובחנת. כמה מהם אפילו מכהנים זה מכבר כרבנים בקהילות שונות. אבל בתוכנית הזו הם מבקשים להדגיש את הישראליות המשותפת, על מגוון אתגריה, על פני הזרם הדתי או החילוני שכל אחד מהם משתייך אליו. התוכנית היא חלום נרקם של הרבה תמר אלעד-אפלאבום, שי זרחי, ד"ר שרגא בר-און וד"ר ביטי רואי.

 

בקבוצה יש חשש רב מעצם פרסום הכתבה והחשיפה הפומבית. החשש הוא גם בעל אופי אישי, לגבי כמה מבני הקבוצה שעלולים לספוג ביקורת על עצם השתתפותם בה, ועוד יותר מכך – חשש מהביקורת הציבורית על עצם קיומה של התוכנית והשימוש שלה בתואר הרבני. על רקע זה מספרים כמה מבני הקבוצה שגם להם עצמם הייתה דילמה ביחס לשימוש בתואר.

 

מישאל ציון, בעצמו כאמור רב אורתודוקסי בהכשרתו, אומר ש"צריך להבחין בין תפקיד של רב כמקור של ידע הלכתי, שלכך באמת לא הוכשרנו כאן, לבין התפקיד של רב כמבטא מנהיגות יהודית. רוב העם אינו שואל שאלות הלכתיות ואינו מכפיף את חייו להלכה, וגם לו מגיעה הנהגה שיונקת מעומק ההיסטוריה היהודית. זו רבנות בעיניי. אם מסתכלים על כל שלשלת המנהיגות היהודית, מרבן יוחנן בן זכאי ועד היום, הרי שגם בעבר היו שינויים במשמעות של תפקיד הרב ונוצק בו תוכן חדש. הציונות, לצערי, ויתרה על התואר הזה ואנחנו רוצים לחזור אליו וליצוק בו תוכן חדש.

 

למובילי התוכנית יש תשובות משלהם לשאלה הזו. בר–און: "אני רואה את הרב כסוכן של הזהות היהודית, וזה לא מחייב להיות בהכרח איש הלכה. מה שמנחה את החשיבה שלי זה שחלק מהפרויקט הציוני נועד לגאול את המושגים העתיקים. הפרלמנט הישראלי נקרא 'כנסת' כתזכורת לאנשי כנסת הגדולה; הכרזת העצמאות שלנו היא 'מגילה', וגם האדם שנושא את הזהות היהודית ומוביל אותה צריך להיקרא רב. הזיהוי של התואר הזה עם מונופול אורתודוקסי גרם הרבה נזק לחברה שלנו. אם אדם כמו ביאליק היה נושא בתואר רב, ואם נביאים של החברה האזרחית והחילונית היו נושאים תואר רב, היינו הרבה יותר מחוברים למסורת שלנו". ואילו זרחי מודה:  "מבחינתי, זו באמת תוכנית שפחות מכשירה לרבנות, כי יש פה אנשים שכבר הוסמכו לרבנות וכבר מתפקדים כמנהיגי קהילות, אלא יותר מדגישה את היסוד הישראלי של הרבנות, כלומר איך מחברים את הקהילות השונות, ואת הזהות הייחודית של כל אחד, לזהות ישראלית משותפת".

לקריאה של הכתבה המלאה (מוסף השבת, מקור ראשון, יאיר שלג)