קרן פראט

מתמקדת בעזרה לזולת באמצעות תמיכה רחבה בפרויקטים נדבניים העוסקים בהעשרה, בחדשנות ובהעצמה. הקו המנחה את פעילות הקרן הוא "העשרת החיים של אנשי קהילתנו".