fbpx

אנו בימי סליחות – זמן שמזמין התעוררות, חיבורים פנימה והחוצה. איך עושים את זה?

"ברצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת אומרת למדוד את חיי ומעשי לעומת האידיאל הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד לפני. להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה."
(חנה סנש)

ימים נוראים, וכולנו עומדים לפני חשבון נפש – מה עשינו בשנה החולפת? מה נרצה לקחת איתנו לשנה הבאה ומה להשאיר מאחור?

במסורת היהודית נהוג לקום לסליחות לפנות בוקר, לעשות חשבון נפש פרטי וציבורי כאחד – אצל עדות המזרח ויוצאי תימן כבר מראש חודש אלול, ואצל עדות אשכנז ממוצאי שבת שלפני ראש השנה.

הידעת? בימי הגאונים נהגו לומר סליחות רק בעשרת ימי תשובה!

אנחנו ברשות הרבים – רשת ירושלמית של 40 ארגוני יהדות-ישראלית ועשרות קהילות, של חילוניים, מסורתיים ודתיים – פועלים יחד להפיכת המרחב הציבורי הירושלמי לסובלני ופתוח לכל. כחלק מזה אנו מקיימים סיורים מוזיקליים עם פייטנים ופייטניות מוכשרים, להכרות עם זהויות שונות בחברה הישראלית, תוך חיבור פנימה לזהות היהודית של כל אחד ואחת.

מחפשיםות רעיון לאירוע חברה/קהילתי? סיור סליחות מוזיקלי מרגש בירושלים, עם פיוטים מעדות שונות בליווי פייטן.ית ומדריך.ה. עד 30 בקבוצה. לפרטים: בתאל 058-6778090

בסיור המוזיקלי בין מסורות ישראל נבקש להכיר את התרבויות, העדות והזהויות המורכבות בעיר, את הנרטיבים שלהן ואת הערך המוסף שמורכבות זו מספקת כהזדמנות. בסיור נעבור בין בתי כנסת מעדות ישראל השונות בשכונת נחלאות,  במרכז העיר או בקרית יובל, נחווה את ההיסטוריה של השכונה דרך הרגליים, נשמע פיוטים המאפיינים כל עדה וגם נלמד יחד פיוט, שיחבר את הקבוצה בחוויה של הרמוניה וזיקה לשורשים. 

מחפשיםות רעיון לאירוע חברה או אירוע קהילתי? סיור סליחות מוזיקלי מרגש בירושלים, עם פיוטים מעדות שונות בליווי פייטן.ית. עד 30 בקבוצה.
לפרטים: בתאל 058-6778090