fbpx

יש בארץ בני ובנות 18-19 שבשבוע הבא כבר יצביעו בפעם השלישית בחייהם, תוצאה של השיתוק הפוליטי שנקלענו אליו בארץ בשנה האחרונה. במקום חגיגה לדמוקרטיה, אנחנו מקבלים ציניות וחוסר אמון במערכת. אין ספק, שלוש מערכות בחירות בשנה הן חוסר אחריות משווע מצד המדינה כלפינו – האזרחים והאזרחיות. זו חוסר אחריות כלכלית כי המדינה משותקת בלי תקציב, אבל בעיקר חוסר אחריות ערכית, הפרת החוזה שעליו חתמנו עם ההליכה לקלפי.

אז למה להצביע?

כי אנחנו חיים וחיות פה. כי אכפת לנו. כי בסוף תהיה ממשלה ותהיה כנסת, וחשוב שיהיו שם נבחרות ונבחרי ציבור שמייצגים אותנו – את סט הערכים, ההשקפות והאמונות שעל בסיסם אנחנו חושבים שהמדינה צריכה להתנהל. כי כשהעניינים תקועים – פשוט צריך להפשיל שרוולים ולעבוד קשה יותר. כי זו המצווה האזרחית הבסיסית ביותר. אז קדימה – זה יקח עשר דקות וגם ככה יש חופש מהעבודה!

גם הפעם – להצביע!