fbpx

נוכח מחסור לאומי חמור במנות דם בשירותי הדם של מד"א, שנוצר עקב מיעוט תרומות בימי הקורונה, אנו נרתמים כקהילה – ארגוני רשות הרבים, קהילות שותפות ותושבי השכונה, לקיום התרמות דם קבועות בקהילה.

התרמות הדם מתקיימות על ידי צוות מקצועי של מד"א, קרוב לבית ובשעות נוחות. עד כה קיימנו התרמות בבית רשות הרבים, במכון הרטמן ובבית הספר הניסויי ארגנטינה, בתדירות של אחת לחודשיים לערך. ההתרמות מתקיימות על פי הנחיות משרד הבריאות, ומאושרות אף בימי סגר.

כל פעם מחדש מחמם את הלב לראות את הפסיפס האנושי הירושלמי מתגייס. אנשים ונשים מכל קהילות ואוכלוסיות העיר ששמים את המחלוקות בצד ומתגייסים לצו השעה – רפואה שלמה, תרומה ובריאות טובה לכל תושבי ותושבות העיר.

מעוניינים לקחת חלק כפרטים או כקהילה בהתרמה הבאה? כתבו לסופיה מרשות הרבים: office@jfjro.org