fbpx

ארגון וקהילת חיים העוסקים בהתחדשות עירונית וקהילתית, יהדות חברתית וחיבורים בין מגזרים.

בית ישראל החלה את דרכה כקיבוץ עירוני במרכז הקליטה לשעבר בשכונת גילה בירושלים והתרחבה לשכונות נוספות בעיר ובארץ.

אורלי פרידמן, ממקימי הקבוץ העירוני ועומדת מזה 17 שנה בראש העמותה שהקים הקיבוץ. אורלי וחבריה – דתיים, חילונים ומסורתיים, חברו יחד לפני כ-25 שנה במטרה להגשים חזון של יהדות חברתית השואבת את השראתה משתי תנועות רוחניות וחברתיות גדולות, שהניעו מהלכים מרכזיים במאות השנים האחרונות: תנועת החסידות ותנועת החלוציות הציונית. העמותה הינה מודל ייחודי, של קהילת חיים הפועלת כמנוע של חלוציות חברתית, חיבורים ויצירת שפה משותפת .

 העמותה פועלת בשני מישורים:

  • הצמחת מנהיגות – דור שחי יהדות חברתית ולוקח חלק בשליחות הזו. זאת באמצעות הקמת המכינה הקדם צבאית  'בית ישראל', תכניות צעירים וקהילות משימתיות.
  • חינוך מצמיח ומעצים במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות על ידי מגוון פרויקטים ומוסדות לילדים, נוער ובקהילה.
אורלי פרידמן, מנכ"לית בית ישראל

אורלי נשואה להושע, אימא לשישה ילדים וסבתא לשישה נכדים. גדלה בתנועה הקיבוצית ונצר למשפחה חסידית. שואבת הרבה מהשילוב המיוחד בין החלוציות והחסידות של הסבים, יחד עם התאמה של הכלים לארץ ישראל: "הכוח של קבוצה לייצר שינוי הוא עצום, והצורך היום בעיני הוא בשדה החברתי. אני מאמינה שיהדות שורשית היא הפתח לחיבור בינינו ולמציאת הייעוד המשותף שלנו. הסיפור האישי שלי הוא בעצם הסיפור של הצעירים שעוברים תחת ידינו ואנחנו מפיחים בהם את האומץ לחלום, וגם נותנים להם כלים לממש את השליחות והאחריות שלהם בעולם."

 לאתר שלנו: http://reut.org.il/