fbpx

אירועי יום העצמאות מקפלים בתוכם את אבני הדרך הגדולות של בית ישראל: החלוציות החברתית והשורשיות החסידית. לקראת סופו של יום הזיכרון מתאספים ברחבת מרכז הקליטה (לשעבר) תושבי השכונה וחברי קהילת בית ישראל, זקנים וטף, יחד עם חניכי המכינה ובוגריה, לציין יחד את המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות בטקס שכונתי קהילתי. הטקס נבנה לאורך יותר מ20 שנה כמסורת שכונתית המשתפת עדות ומסורות ישראליות מגוונות, מגשרת על פערים ויוצרת תחושת שייכות מקומית ואף הזדהות רחבה עם המדינה והחזון היהודי. הטקס שהחל כנטע זר ומוזר, מובל היום על ידי צעירי השכונה, ומסמל את השינוי שחל לאורך השנים: משכונה שאחוזי הגיוס לצה"ל היו בה אפסיים לעשרות חיילי השכונה שעולים לבימת הטקס ומצטרפים כל שנה לחווייה של תיקון ישראלי.

לפני שנתיים הסתלק מאתנו ביום העצמאות ר' ישראל פרידמן שהיווה מקור השראה לקהילה ולעשיה בבית ישראל. ישראל, נצר לאדמורי חסידות רוז'ין, ממייסדי קיבוץ רשפים של תנועת השומר הצעיר וחבר קיבוץ סעד, ד"ר ומרצה להיסטוריה של עם ישראל, ראש ישיבת 'אהבת ישראל' בנתיבות ואדמו"ר ציוני שסלל בדרך חייו ובתורתו התחדשות של חסידות חלוצית בארץ ישראל, המחברת בין כל הציבורים ורואה באחדות ובאהבה שביננו תנאי הכרחי לקיומה של המדינה ולהבאת הגאולה.

הנה תורה חסידית ליום העצמאות אותה הוא לימד אותנו, מתוך דרשה שנאמרה בתל אביב יום לאחר הכרזת העצמאות, עם פרוץ המלחמה, על ידי האדמור הרוזינאי ר' יעקב מהוסיאטין:

"אנו עומדים במלחמה כבדה, מלחמת מגן… צריך לזכור בשעת הקמת המדינה את תנאי הקיום של המדינה:

א) שלום ואחדות – הלא מחלוקת היתה סיבת החורבן

ב) קדושה וטהרה – ככתוב בסוף פרשת קדושים, ואומר לכם אתם תירשו את אדמתם [של הגויים יושבי הארץ] וגו' והייתם לי קדושים, כי קדוש אני ה' [זהו התנאי!]. ארץ ישראל היא בבחינת פלטרין של מלך והיא צריכה להיות נקי מכל שמץ חלאה. ואין הכוונה בזה על האזהרות שבסוף פרשת אחרי ובסוף פרשת קדושים בלבד, מצוות ה' כולן בלי יוצא מן הכלל ניתנו לטהר ולקדש את ישראל … אם כן שמירת כל מצוות ה' בשלמותן היא תנאי הקיום של המדינה, הנה המצווה (ויקרא י"ט, ל"ו): מאזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק יהיה לך, הלא היא מן המצוות הנוגעים למשא ומתן שבין אדם לחברו, גם העוברים על המצווה הזאת ומשקרים במידה, גורמים גלות לישראל. וב'שערי קדושה': לא גלו ישראל מארצם אלא על שעברו על פסוק 'מדבר שקר תרחק'.

בשעת הקמת המדינה צריך לזכור היטב את כל תנאי קיומה, לא רק סידורי עניני הכלכלה והצבא והיחסים הבין לאומיים הם תנאי הקיום! ..בזהירות במצוות שבין אדם לחברו אפשר להשפיע ביותר. "

אהלי יעקב, פרשת אמור, ו' אייר תש"ח

מוזמנים אלינו בכניסת חג העצמאות, ולטיש ההילולא לקראת צאת החג  

כנסו להתעדכן באירועים נוספים בפייסבוק שלנו