fbpx

בשנה האחרונה אנחנו זוכים לארח בבית רשות הרבים לוחמים ולוחמות מג"ב, במסגרת "שבוע כשירות ערכית" שמוביל מערך החינוך של החיל. אנחנו יוצאים יחד לסיור צילום בשכונה, וחוזרים לבית רשות הרבים לסדנאות ושיח – כולל סדנה מוזיקלית משותפת. אנחנו מדברים על הדגשת המכנה המשותף, על דילמות של זהות, ואפילו שרים יחד!
השיח הייחודי שנוצר במפגשים האלה ממלא אותנו גאווה, ואנחנו מקווים שהצלחנו לסייע, ולו במעט, אל מול סיטואציות מורכבות במציאות רגישה שהלוחמות והלוחמים נתקלים בהן במהלך השירות.

הלוחמים מספרים:

  • "אנחנו חלק מהחברה, אנחנו בטווח של כל השסעים האלה, עניים ועשירים, מזרחים ואשכנזים, דתיים וחילוניים, צריכים להפעיל מלא שיקול דעת. הסדנה הזו מחדדת לי שהמפגש הוא יום יומי ולא רק במשימה שלנו וצריך לחשוב איך יוצרים פה חברה שמקבלת את כולם כמו בשכונה".
  • כשאתה מעמיד את עצמך בנעליים ובהשקפת העולם של אותו מגזר או אדם השונה ממך, אתה תוכל להבין את מעשיו בצורה טובה יותר וככה לבצע את התפקיד בצורה טובה יותר״, 'נדון כל אדם לכף זכות'״.
  • "אנחנו יודעים שהמגוון ביחידה ובמג"ב זה הכוח שלנו, וכמו בשכונה שיש גם וגם וזה מצליח גם אצלנו יש גם וגם וזה בעייני ההצלחה האמיתית".
  • "הסדנה ברשות הרבים מאפשרת לשוטרים לראות מזווית אחרת את החשיבות והכוח שיש למגוון אנושי רחב, מעבר לכך שהשוטרים פוגשים ביחידה את כלל החברה הישראלית הם גם משרתים את כלל החברה ובמשימותיהם נפגשים עם אוכלוסיות שונות. ההיכרות עם החשיבות של המגוון וההבנה כי יחד אפשר ליצור חברה מכילה וסבלנית יותר תורמת לשוטרים במשימות ובחיים האישיים".

רוצים גם להזמין יום חיבור וגיבוש לצוות בבית רשות הרבים? דברנו איתנו וניצור יום שמותאם בדיוק לצרכים שלכם ושל הארגון. בתאל 058-6778090 | batel@jfjro.org | פרטים נוספים על תיירות חברתית וחינוכית בבית רשות הרבים, אפשר למצוא בקישור הזה.

לוחמות ולוחמי מג"ב בטיפוס ל'מפלצת' בקרית היובל