fbpx

ישראל היום | ד"ר מיכה גודמן
———————————————-

טבח שמחת תורה היה החור השחור של ההיסטוריה הישראלית: רגע שבו לא היתה מדינה שתעמוד בייעודה • זו היתה גם תזכורת לרדיפות בגולה: כשאין ליהודים כוח, טובחים בהם • אבל אחרי קריסת כל הקונספציות, הופיעו צניעות ותחושת בעלות משותפת על המדינה הזו • בזכותן יש לנו הזדמנות לכונן את מה שיהיה.

7 באוקטובר 2023 הוא החור השחור של ההיסטוריה הישראלית. במשך כיממה, באזור שבין זיקים לחולית, בחבל הארץ שאותו כינינו "עוטף עזה", מדינת ישראל לא היתה קיימת. לא היה מודיעין שיספק התרעה, לא היו כוחות ביטחון שיספקו הגנה, לא היתה מדינה שתעמוד בייעודה. מבחינה פורמלית, "טבח שמחת תורה" התרחש בתוך הגבולות של מדינת ישראל, אבל מדינת ישראל לא היתה שם. מבחינה פורמלית, "טבח שמחת תורה" התרחש אחרי 1948, בתקופה שבה ליהודים יש מקלט בטוח, אבל באותו היום – הם היו בגלות.

החור השחור של ההיסטוריה הישראלית הוא רגע של ואקום. ואקום של ריבונות שמתרחש בזמן ובמרחב שבהם יש מדינה ויש ריבונות. היממה הזאת שינתה אותנו. אנחנו כבר לא אותם האנשים, ואנחנו כבר לא אותה המדינה. היא שינתה אותנו כי פגשנו פנים אל פנים בהיסטוריה היהודית.

להמשך הכתבה: https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/14731940