fbpx

הסיפורים של יהודית וחנה

שלושה סיפורי גבורה נשית נקשרו לנו במסורת בחנוכה:

  • האגדה המפורסמת על יהודית, שבתושייה ותעוזה הצליחה לערוף את ראשו של אליפורני, אחד המעשים שהביאו להכרעת המערכה נגד היוונים.
  • הסיפור על בת למשפחת החשמונאים שמרדה בחוק שציווה על כל בת לבלות את ליל כלולותיה עם ההגמון. היא התפשטה בכיכר לאות מחאה, ועל פי הסיפור זהו האקט שהצית את המרד ביוונים.
  • הסיפור על חנה, ששבעת בניה נהרגו כשסירבו להכנע לגזירות השליט היווני ובכך לוותר על דתם.
  • להרחבה על שלושת הסיפורים, קראו כאן באתר התנועה הרפורמית, ובאתר מכון שכטר.
  • פה תמצאו בית נוסף למעוז צור על יהודית המכבית, שכתבה סיגל רווה.
הרצאה של הרבה פרופ' דליה מרקס על גבורה נשית בחנוכה

הסיפור של עיד אל בנאת

חג הבנות – עיד אל בנאת חל בראש חודש טבת, ונחגג בקהילות צפון אפריקה. נשים ממגוון גילאים מתאספות לחגיגות של לימודים, שירה ואכילה בצוותא. בחג זה גם נהוג לציין את גבורתן של יהודית וחנה.

לפרטים נוספים על החג באתר הלו"ז העברי

הסיפור המקומי שלנו – פרויקט "מדליקות"

גם בהלכה, נשים מחוייבות במצוות הדלקת נר של חנוכה, משום שגם הן היו בנס חנוכה. למרות זאת, במהלך השנים מקומן של נשים נפקד פעמים רבות מהדלקות נרות ציבוריות. לכן כבר כמה שנים אנחנו מעלות על נס אירועים וארגונים שבהן נשים מובילות את הדלקת הנרות בחג.

לכל אירועי 'מדליקות 2020' בירושלים (פיזיים ומקוונים), לחצו כאן

למאגר תכנים על חנוכה, לחצו כאן