fbpx

הקרנת סרטים ושיחה עם הבמאית והיוצרת נורית יעקבס-ינון וח"כ תהלה פרידמן, ואחריהם חלוקה למעגלי שיח בהובלת ארגוני רשות הרבים.

חמישי | ט' באב 30.8 | 18:45 | להרשמה לחצו כאן

הסרטים שיוקרנו:

מעשה באישה וחלוק | על טבילת נשים מתגיירות מול בית הדין
ממזרים: סימון ומחיקה | על סוגיית הממזרות ומחיריה

לאחר השיחה תהיה חלוקה לשלושה מעגלי שיח:

מעגל 1. החוויה הפרטית – שבר ואיחוי
בהנחיית מרים לוינוביץ, בית מדרש אלול; אבישי חורי, משיב הרוח

מעגל 2. המעגל החברתי – תרבות וחברה
בהנחיית גיא גרדי, בית מדרש אלול ויעל דומב, טנא ירושלמי

מעגל 3. קביעת מדיניות – דת ומדינה
בהנחיית הרבה עינבר בלוזר-שלם, רשות הרבים והרב אלקנה שרלו, נאמני תורה ועבודה

לאירוע בפייסבוק לחצו כאן