fbpx

תנועת נאמני תורה ועבודה היא תנועה ציונית-דתית המבקשת להחזיר את הציונות הדתית לשורשיה. המגמה שלנו היא לחזק את ערכי 'תורה ועבודה', תוך שילוב התורה עם המדע, הציונות והחיים המודרניים. מטרתנו לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי-דמוקרטי של החברה הישראלית.
אנו פועלים מתוך מחויבות להלכה – ליצירת תרבות דתית פתוחה וביקורתית המעודדת שיח הלכתי אמיץ המתמודד עם אתגרי הזמן.

תנועת נאמני תורה ועבודה הוקמה לפני 40 שנה, על רקע הקמת בית הספר נועם בירושלים באופן שפגע במרקם החברתי של שאר הממ"דים בעיר. כיום, אנו ממשיכים בכל רחבי הארץ לפעול למען מטרות אלו – חיזוק החינוך האינטגרטיבי ואחריות לחינוכם של כלל עם ישראל.

השותפות שלנו ברשות הרבים היא טבעית ומתבקשת, בעיקר בשיתופי הפעולה לשינוי והשפעה על השיח הציבורי: אנו עוסקים ביצירת שיח פומבי ובעיצוב מדיניות ציבורית, באופן המעודד יוזמות והתארגנויות חדשות ומניע תהליכים חברתיים, לפני הקלעים ומאחוריהם.

אירוע מרכזי החודש | שבת הצעירים של התנועה:

אולי נעשה בחירות? שבת הצעירים של נאמני תורה ועבודה

אנחנו קרבים בקצב מסחרר לקראת שבת תאי הסטודנטים והפעילים של נאמני תורה ועבודה. השבת מהווה שיא בשנה עמוסת עשיה וחוויות בכל החזיתות ומאפשרת להכיר אחד את השניה, להעמיק בסוגיה שנוגעת לחיינו ולהיטען באנרגיות חדשות לקראת הישורת האחרונה של השנה.

בתחילת חודש אדר ב' נקיים את שבת הצעירים השנתית של התנועה, הפעם נעסוק בבחירות.

אז מה יהיה בשבת? בשישי בצהריים יתקיים פאנל פוליטי עם מועמדים דתיים מכל הקשת הפוליטית בנושאי דת ומדינה, נדון על השבת במרחב הציבורי, נכיר לעומק את סוגיית מנועי החיתון ומה הפתרונות המוצעים כיום לכ-400 אלף מנועי חיתון בישראל, נדבר על שקיפות בשירותי הדת, הקשר שלנו עם יהדות התפוצות בכלל ומתווה הכותל בפרט. נעסוק גם באתגרי החינוך הדתי, בפערים החברתיים במוסדות החינוך ובקשר בין פוליטיקה מגזרית לתקצוב מוסדות.

בשבת ניתן מקום לצעירים בפוליטיקה, נדבר על למה חשוב לקחת חלק בעשיה הפוליטית? איך הפוליטיקה משפיעה עלינו? ומה אנחנו כבר יכולים לעשות? ערן בן יהודה ומורן שמואלוף, פעילים פוליטיים ממפלגות שונות, יבוא לדבר איתנו, לספר על איך הם הגיעו לפוליטיקה ומה הם עושים שם.

הרבנית שרה סגל-כץ תעביר שיעור על המקום שיש להלכה בשיקולים פוליטיים. מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון כשמחליטים למי להצביע?

לאורך השבת נפגוש מתמודדים שידברו על מגזריות מול "כלל ישראל", הציבור הדתי בפוליטיקה ועוד.  האם הציונות הדתית באמת צריכה שתהיה לה מפלגה מייצגת או אולי דווקא התערבות של אנשים מתוכה במפלגות מכל הסוגים יכולה לקדם ערכים כאלו ואחרים לא פחות?.

שבת נעימה במרכז ירושלים בה נשאל, נתעניין, נקשה ונכיר את הח"כים הדתיים של הכנסת הבאה.

ומה כדאי לשאול את המועמדים השונים, בשבת שלנו ובכלל?

הכנו לכם מסמך שמטרתו להציע תיקונים פרקטיים הנדרשים בתחומים הבוערים – המרחב הציבורי בשבת, נישואין וגירושין בישראל, שירותי הדת והיחס ליהדות התפוצות. לינק לאתר