fbpx

החיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! היום קבענו מזוזה בביתנו המשותף, מתחם להתחדשות יהודית שיהיה מרחב עבודה, חממת יוזמות ופיתוח מקצועי וכמובן מרחב פעילות ליצירה, לימוד ורוח לקהל הרחב.

"חשבתי, ביתי הוא פינה לעצמי
הפינה השלוה בין חומות,
ושעות על שעות מתמלא עולמי
מרחב-יה, לרקמת חלומות"
– אהרון רבינוביץ'

שבית זה יהיה מרחב-יה, שנרקום חלומות משותפים ונממשם!

"שְׂאִי סָבִיב עֵינַיִךְ וּרְאִי כֻּלָּם נִקְבְּצוּ בָאוּ לָךְ… כִּי כֻלָּם כָּעֲדִי תִלְבָּשִׁי וּתְקַשְּׁרִים כַּכַּלָּה".
כמו אותה כלה שקושרת עדיים לקראת חתנה, כך מתקשטים גם אנחנו לקראת הרגע הזה. השולחנות כבר הובאו מאיקאה, הכסאות הובאו מWE WORK, הקירות נצבעו, הדלתות הוחלפו, הוויפיי חזק דיו,
ועוד רגע נבוא בחופה, נכריז על האיחוד, נקבע מזוזה וניכנס לבית משלנו.
כמה וכמה חתנים וכלות באים לחופה היום הזה, כמה וכמה בריתות נכרתות –
ברית אחת היא הברית שאנו, ארגוני רשות הרבים, בוחרים לכרות זה עם זה. אנו בוחרים לגור יחד, להיפגש בכל יום, אנו בוחרים להסתמך זה על זה, להשיא עצה זה לזה, להנות זה ממשאביו של זה, וביחד להיות שלם הגדול מסך חלקיו.

ברית שנייה היא הברית שאנו, ארגוני רשות הרבים, בוחרים לכרות עם עיריית ירושלים, בהובלת ראש העיר ניר ברקת וביחד עם הרבה נציגים ונציגות, אנשי חזון מסורים, שקובעים איתנו עובדות בשטח. חומה ומגדל. שנים רבות הבטנו אל העירייה מבחוץ. "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי". בשנים האחרונות למדנו את ערכם של חיל ושל כוח ולמדנו לעבוד עם עיריית ירושלים, והעירייה, בתורה, למדה את ערכנו ואת נחיצותנו, האירה אלינו פנים והזמינה אותנו להביא מאורנו שלנו. הבית הזה הוא פרי הברית הזו. הכרת העירייה בכוחם של ארגוני רשות הרבים להוביל מאמץ קהילתי עירוני של התחדשות תרבותית ושל מפגש וביסוס מכנה משותף בין אוכלוסיות העיר.

ברית שלישית היא הברית שכרותה לנו עם כמה שותפות מיוחדות שידעו לחלום איתנו ולראות את הנולד – קרן שוסטרמן, קרן אבי חי, פדרציית ניו יורק – שאמרו בקול גדול – אנחנו איתכם באש ובמים.

ברית רביעית וחשובה אנו כורתים היום עם הקהילה. הקהילה הרחבה של ירושלים אותה אנו משרתים, הקהילה כאן בקרית יובל על כל אתגריה, שליחיה ונציגיה, הקהילה המורכבת מחיבורים ומקשרים בין המגזרים הישראליים ועם יהדות התפוצות.

אנו קובעים היום מזוזה בבית ירושלמי להתחדשות יהודית.
מזוזה נתפסה במשך הדורות כמי שמגנה על יושבי הבית מן הסכנות האורבות בחוץ. מאז שסימנו בני ישראל את סיפי בתיהם במצרים, משמשת המזוזה מעין חיץ של הגנה בין פנים לחוץ. אנחנו מבקשים לקבוע מזוזה שאין בה חיץ אלא יש בה הזמנה.
הזמנה לבני כל המגזרים להיפגש בבית הזה, הזמנה לכל בני השכונה והעיר ללמוד ולהתחדש בבית הזה, הזמנה לכל הארגונים לשתף פעולה בבית הזה, הזמנה לעיריית ירושלים לבנות ולהיבנות מן הבית הזה.
כל דכפין ייתי ויפגוש. כל דצריך ייתי וייפתח.

הרבה חלומות נחלמו עבור הבית הזה. הרבה חולמים שותפים לו, חלקם נמצאים כאן היום. בזכות כולכם, אנו עושים היום צעד ראשון, בתקווה שיהיה פתיחתה של דרך ארוכה.