fbpx
 • לשחק "המלך אמר" ולספר על פרעה ומה שציווה לעשות.
 • להכין "פרפרי אביב" מנייר.
 • להכין משקפת מגלילי נייר טואלט – כמו מרים שהשקיפה על משה בתיבה ששט לו ביאור. ניתן לשמוע את השיר "דומם שטה"
 • מצא את ההבדלים – משה בתיבה
 • תפזורת פסח להורדה פה בקישור
 • ללמוד יחד את הפיוט "אדיר הוא" לפסח
 • הכרות עם המאכלים הסמליים של חג הפסח – להורדת דף עם רעיון לפעילות
 • מסע אישי מיציאת מצרים עד ימינו אנו: נכיר את הבנים השונים של ההגדה, כפי שציירו אותם אמנים שונים. נשאל את עצמנו מהו סיפור הפסח שלנו, האם אנו חלק מהבנים והבנות של ההגדה, ומהי החשיבות של לספר לילדים את הסיפור העתיק – מהו “והגדת לבנך” עבורנו.
 • נשוחח על מנהגי החג דרך השיר "מה נשתנה", ונלמד אותו יחד! הפעילות כאן והשיר כאן
 • משחק זיכרון לפסח: אפשר להכין משחק זיכרון של מושגים מההגדה (לצייר או להדפיס ולצבוע מכאן) או לשחק משחק אינטראקטיבי כאן
 • משחק בחוש מישוש בקופסה – לאחר שמוצאים דברים שונים מסידור הבית לפסח (אפשר לשחק גם בקבוצה).
 • להכין משחק רביעיות לפסח.  
 • יצירה לפסח: צלחת למצות מבריסטול
 • יצירה לפסח: כוסו של אליהו מבקבוקים
 • יצירה לפסח: פירמידה
 • יצירה לפסח: צלחת ליל הסדר
 • עושים סדר וממחזרים: הכנת מתקן לעטים מעיתונים ישנים.
 • נכין סירת נייר ונשיט אותה בגיגית מים / באמבטיה – ממש כמו משה בתיבה
 • חידון לפסח: עשרים מי יודע? משתתף חושב על מושג מובהק בנושא החג. האחרים שואלים שאלות שהתשובות עליהן יכולות להיות כן/לא. לרשות השואלים 20 שאלות בלבד. רשימת מושגים כאן. שדרוג של המשחק: להכין משחק ניחושים לליל הסדר: מכינים כתר ופתקים עם דמויות ומושגים מתוך ההגדה, ששמים על הכתר (בעזרת סיכת מהדק). בכל פעם הכתר יגיע למישהו שיצטרך לנחש מה המושג שמופיע לו על המצח – בעזרת שאלות של כן / לא.
 • תיאטרון בובות – עשר המכות
 • יציאת מצרים המודרנית – יציאת אתיופיה! פודקאסט הסטוריה לילדים עם יובל מלחי.
 • פעילות של ספריית פיג'מה סביב הסיפור "מרק כפתורים", על ערבות הדדית, קהילתיות וערבות הדדית, בהמשך להפיכת עם ישראל לעם ביציאת מצרים
 • כולנו שרהל'ה שרון/ בוביזמר – הגיע הזמן לשירה בציבור! שירי פסח ואביב באתר "זמרשת"
 • דף לימוד לגיל הרך על מושג העבדות לקראת פסח – באתר מדרשת
 • יצירה: כרית הסבה לליל הסדר
 • המחזת סיפור יציאת מצרים – עם תחפושות
 • צורות בפלסטלינה – של דברים שקשורים לפסח (אגוזים, מצות, כוס קידוש, צפרדעים)
 • חפש את המטמון – תוך כדי שמסדרים את הבית לפסח
 • לבנות אוהל משמיכות ואטבים בבית – כמו האוהל שישנו בו בני ישראל במסעם במדבר
 • להכין משחק לליל הסדר: משפטים ומושגים מההגדה – פנטומימה
 • ים/יבשה – קריעת ים סוף
 • מפת אוצר – להחביא אוצר בבית (הכנה לבדיקת החמץ)
 • לקראת פסח/ בדיקת חמץ: להכין נוצה ויעה מבריסטול ולקשט

לקראת שבת: 

 • משחק הטעמים – לקראת שבת – מחומרי הגלם תו"כ עזרה בבישול
 • להכין ברכות הדדיות – ציור על חלוקי נחל
 • להכין לשבת "משה בתיבה" מנקניקיות מהחי/ הצומח
 • פודקאסט פרשת שבוע תרבותנית לילדים: "עגלונת"

Photo by Aaron Burden on Unsplash