fbpx

מדינת ישראל נמצאת באחת התקופות המאתגרות בתולדותיה. המחלוקת האידיאולוגית סביב הרפורמה שמציעה הממשלה במערכת המשפט, מחוללת שבר גדול בחברה הישראלית, שבר שהולך ומתרחב ומאיים על הקיום המשותף שלנו כאן.

אנו גאים לראות עוד ועוד יוזמות של הארגונים שלנו, המנהיגים והמנהיגות שלנו (ולא רק) , פועלים למען הידברות כנה ויצירת נקודות מפגש

איך מנהלים שיח מורכב? שיח מורכב מניח לפני כל דבר שכל אחד מגיע לשיח טעון ברגשות. הרגש הוא נקודת מוצא, יש לו מקום חשוב מאוד אבל הוא לא יכול לנהל את הויכוח. הרגש הוא אינטואיטיבי, מתפרץ, לפעמים אפילו מלבה את עצמו. הרגש חשוב משום שהוא חושף את המקום האותנטי של כל צד בדיון, אסור להתעלם ממנו אבל גם אסור להישאר בו. קראו את הכרטיס לניהול שיח מורכב מבית עמותת יסודות

לחצו כאן להורדה: כרטיס – שיח לניהול דיון | עמותת יסודות

האם עמידה על עקרונות נכונה בכל מצב, או שמא דווקא החתירה לשלום ולפשרה היא הצודקת? מהו האיזון הנכון שבין "דרישת האמת" ל"דרישת השלום"?

מהו 'שיח של איבה'? ומהו 'שיח של אחוה'? קראו את ההצעה לסדר של עמותת יסודות

לחצו כאן להורדה: הצעה לסדר | עמות עסודות

הרבנית הדסה פרומן והרבה תמר אלעד-אפלבום חיברו תפילה מיוחדת על הערבות בעד כל יושבי ישראל, שנזכה כולנו לחיות זה עם זה ברחמים ובערבות, בשלום ובאחדות בינינו. "וכשאני רואה מישהו שהוא בהיפוך גמור מדעתי, ונדמה שאי אפשר בשום אופן להחזיק עמו בשלום, או כשאני רואה שני אנשים שהם שני הפכים ממש, תשמרני שלא אומר שאי אפשר חלילה. רק אזכור שאדרבה, זהו הערבות והשלום, להשתדל באהבת כל ישראל, ולדבר שלום בין שונים והפכים, כמו שאתה יתברך עושה בין אש ומים, שמהם יחד, פרשת על כולנו שמים".