fbpx

למה דווקא עכשיו?

הבחירות המקומיות הן צעד ראשון לשיקום המדינה. בחודשים האחרונים, לצד הכאב הגדול, נחשפנו לכוחות עצומים של החברה הישראלית, של מי שלא חדלו להתגייס, לסייע, להתנדב ולבנות. בתוך כך בלט כוחן של הרשויות המקומיות.

העיר היא המרחב הקרוב והמשפיע ביותר על היום-יום שלנו, והיא המקום בו הקשר בין נבחרי ונבחרות הציבור לבין התושבים והתושבות הוא הישיר, המחויב והמיידי ביותר.

ב-27.2 נצא לבחור את המנהיגים והמנהיגות בעיר שלנו. בכך, נוכל לעצב ולהשפיע על סדרי העדיפויות, על חלוקת המשאבים ועל עיצוב מרקם החיים החברתי. דווקא עכשיו – אנו זקוקים למנהיגים ומנהיגות המסוגלים לקחת את התפקיד הקשה והמאתגר הזה – להוביל את הערים שלנו, לקדם בהן שוויון ודמוקרטיה וליצור דרך חדשה לבנייתה של החברה הישראלית.

דווקא עכשיו, למען העתיד, צריך לבחור בעיר.