fbpx

גם השנה החלטנו לחגוג את המגוון הירושלמי ביום המשפחה. להראות שאין רק דרך אחת להיות משפחה, ולהמחיש שגם אצלנו בעיר יש מקום לכולם ולכולן.

ביקשנו מא.נשים לצלם את הידיים של המשפחות שלהם איך שיראו לנכון, לתייג #משפחה_ירושלמית ולשלוח לנו. מה שאתם רואים לפניכם הם רק כמה מהתוצרים היפים.