fbpx

אני נשוי למרים, מזה 25 שנה, ואב לשישה, כולם מדהימים כל אחד בדרכו. לאחרונה אפילו הפכתי לסבא לשתיים. גר בבית שמש למעלה מ- 20 שנים. הייתה תקופה בה הייתי חבר מועצת העיר, מייסד ויו"ר של "מדרשת בית שמש" ובעיקר מקדיש את חיי לפעילות מגשרת בעם היהודי. כיום, אני מכהן גם כיו"ר ההנהלה הבינלאומית של "שותפות ביחד" רשת הקהילות השותפות של הסוכנות היהודית.

עמותת "גשר" שמה דגש על שיח ודיאלוג מכבד בין שונים. יש לי את הזכות לפעול יחד עם אנשים נהדרים ומסורים, לטובת יצירת גשרים וחיבורים בין הגוונים השונים בעם היהודי ובמדינת ישראל. להוביל את גשר משמעה לחבר בין הנהלה פעילה לבין אנשים שמקדישים את עצמם למשימה, והצוות המגוון שמוציא את המשימה אל הפועל.

"ההיכרות ניזונה בעיקר מהתקשורת"

המציאות החברתית במדינת ישראל יוצרת הפרדה חדה בין המגזרים השונים במערכת החינוך – כל זרם במסלול שלו. עם זאת, בשנים האחרונות דווקא באזורי מגורים יש יותר ויותר שכונות מעורבות: חרדיות-דתיות וחילוניות, ודאי בירושלים. ככלל, הידע וההיכרות עם המגזר החרדי ה'אחר', ה'שונה' ו'המנותק' ניזון לרוב מהתקשורת, המלבה לא פעם סטריאוטיפים ומקדמת היבדלות. ב"גשר", אנו חשים כי קיים צורך אמיתי ליצור נקודות מפגש משמעותיות בין החברה החרדית, למגזר החילוני והדתי. כל זאת, מבלי לטשטש את הזהות הייחודית של כל מגזר, על פרטיו השונים. אנו מאמינים כי מפגש פתוח, כן ונטול דעות קדומות, מוביל לשבירת סטריאוטיפים ומחיצות ומקרב לבבות. כל זאת מבלי לחייב הסכמה עם עמדה שונה. לדעתנו, הידברות היא צורך חיוני לחוסנה החברתי והלאומי של החברה הישראלית ושל מדינת ישראל. "גשר" מפעילה סמינרי מפגש, ימי עיון ומעגלי שיח בין חרדים-דתיים וחילונים, שמספרם בשנה מגיע לכ-20,000 תלמידים, חיילים ואנשים מהציבור הרחב.

ספציפית בירושלים, אנו מפתחים בימים אלו "מודל התערבות" לטובת הגעה להסכמות רחבות בשכונות מעורבות, על רקע מתחים בין חרדים-דתיים וחילונים בשכונות. או מקווים כי המודל אשר מבוסס על הניסיון רב השנים של "גשר" יסייע לשכונות רבות בעיר.

Be Different Be Together הוא המוטו לפיו אני פועל. בעם היהודי, לכל איש באשר הוא יש איכויות מדהימות וניתן ללמוד ולהתחבר לכל אחד. העם היהודי מרתק אותי ואני מוצא בו עניין והתחדשות כל הזמן. הפעילות הציבורית שלי נובעת מהתפיסה שאם אתה לא חלק מהפתרון – כנראה שאתה חלק מהבעיה. אני מאמין שאם יש בעיה אנחנו צריכים לנסות ולפתור אותה, לא לחכות שמישהו יעשה זאת במקומנו. אני מאמין בעם היהודי, הגיוון שלו הוא הכוח שלו, ולכן צריך לתת מקום וביטוי לכל גוון. זה תקף כמובן גם לירושלים, שיכולה להביא את הבשורה הזו לכל הארץ.

ולסיכום, משהו שלא ידעתם עלי: אני מאוד חובב בישול. האתגר שלי במטבח הוא כמו בגשר – למצוא את הדברים המעניינים והשונים במקרר ובמטבח, לחבר אותם יחד, ולפנק את המשפחה בארוחת גורמה.

על תובנות נוספות שעולות מהעבודה ב"גשר", אפשר לקרוא במאמרים באתר שלהם: על סטטוס קוו, בית שמש, רחבת הכותל ועוד.