fbpx

באתר 'הלו"ז העברי' מסופר כי טקס המלידה נחגג במקור בקרב קהילת "בני ישראל" שבהודו, ועם העלייה ארצה עברו החגיגות לכאן. הוא נחגג בטבע ומסמל את התקווה והברכה ליבול, פריון ושפע. הטקס כולל פניה אל האל ואל אליהו הנביא; וכמובן, כיאה לטקס יהודי, כולל מאכל מיוחד שנקרא גם הוא – מלידה.

פה אפשר לקרוא לעומק על הטקס ומנהגיו, וכן למצוא מאמרים וטקסטים אישיים של א.נשים אודותיו.

השנה יתקיים במוזיאון ארצות המקרא בירושלים טקס מלידה מיוחד עם מעגלי שיח, להקת 'צלילי ראג' והזמרת ליאורה יצחק. יום שני, 10.2.2020 בשעות 18:30-22:00

הכניסה חופשית! יש להרשם מראש בקישור.