fbpx

קהילת דגל יהודה היא בית למבקשים חיבור למסורת הספרדית-מזרחית. בהשראתה אנו שואפים לממש חיים יהודיים המחזיקים במתינות עם נאמנות למורשת ישראל. נר לרגלינו הם ערכי הצדק החברתי, הצדקה והשלום לכל באי עולם. דגל יהודה מקיימת מרחב שוויוני לתפילה;  ללימוד משנתם של חכמי ספרד והמזרח; ולעשייה חברתית. בהקשר קהילתי של שותפות וערבות מצמיחה דגל יהודה נשים כמובילות במרחב הדתי ובבית הכנסת.