fbpx

רוח הארץ הינה תוכנית של חצי שנה לבוגרי מכינות (שנה ב'). התוכנית כוללת מפגש מעמיק עם ארץ ישראל, עם נופיה, עם ההסטוריה שלה, ועם המגוון האנושי המדהים שבארצנו, תוך הכרת האתגרים בשטח ולקיחת חלק בעשיה הלאומית.
התוכנית מהווה נדבך נוסף על לימודי המכינה אשר מתבטא ביציאה להכיר את המציאות בשטח, לחוש את הדברים ולפגוש את הנפשות הפועלות, ובלימוד עיון מעמיק ועצמאי יותר בסגנון בית מדרשי.
במהלך התוכנית , נפגש עם א/נשים מיוחדים ממגזרים ודתות שונות, יזמים, פעילים חברתיים וארגונים הפועלים במרחב. נעבור סדנאות גוף-נפש, נטייל ונצא להתחבר לטבע.
כל זאת תוך קיום חיי קבוצה פעילים, ומעורבות והשתלבות במרקם הקהילתי הייחודי של ירושלים, המחבר מזרח ומערב, ישן וחדש.