fbpx
קרן אבי חי

קרן פרטית,
מיסודו של זלמן חיים ברנסטין ז"ל,
המחויבת להמשכיותם של עם ישראל והיהדות
ולמרכזיותה של מדינת ישראל
בחיי העם היהודי.