fbpx

לקדם ולתמוך במיזמים ובפרוייקטים שמחזיקים את הרקמה החברתית בישראל, לרבות פרוייקטים הקשורים ברווחה, בהגנה על ילדים ועל אחרים, הזקוקים לסיוע בחינוך, בתרבות, באיכות הסביבה ובפלורליזם יהודי.