fbpx

מסע לימודי ויצירתי אל מעמקי ירושלים ומקורות החברה הישראלית

דרך רחובות העיר והתרבות המקומית נסתכל על הארץ, המדינה והחברה שצמחה כאן, נקדיש זמן ללמוד ולחקור את הגוונים של ההווה והעבר, ולבנות את קשת האפשרויות לעתיד.

תוכן המפגשים:

קורא הדורות – מופעי התנ"ך בחברה הישראלית | 360 זוויות על הספקטרום המקומי | סוגיות עכשוויות בין דת למדינה / תולדות המחשבה הישראלית