fbpx
בית מדרש יוצר, ממקורות השראה אמנותיים וטקסטואליים מגוונים, שיקח אתכם מגרעין ראשוני לנבט יצירתי.
מתאים ליוצרים חובבים או מקצועיים, אנשי כתיבה, אומנויות הבמה, אמנות פלסטית, צילום, וידאו ועוד.
הקורס מורכב מלמידה והיכרות משותפת עם מקורות השראה, למידת עמיתים ויצירת רשת יצירתית בין המשתתפים היוצרים, דרך משימות בין המפגשים ומשוב אישי על היצירה האישית.
בהנחיית היוצרות עדי בן זאב ובשמת חזן
למידע נוסף 02-5619436 (ניתן להשאיר הודעה)