fbpx

אנחנו במשיב הרוח שמחים לפתוח את החממה למשוררים,
במטרה להיות בית וקהילה ומקום ושייכות עבור קהילת המשוררים,
ללוות ולהעצים משוררים בהכשרות מקצועיות ובחינוך פיננסי ומתן כלים לפיתוח אישי והשראתי וליצירת הכנסות עצמיות.
בחממה מגוון של הכשרות במטרה לשכלל את עולם ההשראה, הרוח והיצירה ואת יכולת ההשתכרות גם יחד.
בחממה למשוררים יתקיימו מספר מסלולים להתאמה אישית למשוררים הנמצאים בשלבים שונים בחיים, אשר להם צרכים שונים.
החממה תקדם משוררים צעירים בפרט ומשוררים בכלל למצוינות בתחומם.
התוכנית מתאפשרת הודות לתיקצוב מיוחד מעיריית ירושלים.

מוזמנות ומוזמנים להיכנס לאתר ולבחור את הקורסים שמתאימים לכםן!