fbpx
מתוך האמונה בקהילה הייחודית של "נקודת מפגש" והרצון להמשיך בבניית גשרים בין אנשים שונים בירושלים, יוצאת לאור ההשתלמות המושקעת: אקטיביזם חברתי במרחב הציבורי באמצעות דיאלוג רחוב בהנחייתה של שרון לשם זינגר.
ההשתלמות מיועדת למנחים ופעילים, אקטיביסטים ואקטיביסטיות המעוניינים לרכוש כלים מקצועיים לעבודה מחוללת שינוי במרחב הציבורי.
בלינק המצורף נמצאים פרטי התכנית המלאה: http://bit.ly/מידעהשתלמות

והנה לינק ישיר לדף ההרשמה: http://bit.ly/הרשמהלהשתלמות
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 16.11.2017

לכל שאלה ניתן לפנות ל:
שרה וייל sarah@yerushalmit.org.il, 052-3970013
או לרחלי חזון racheli@yerushalmit.org.il