fbpx

השתלמות בנושאי דת ומדינה היא פרי של שת"פ בין עמותת יסודות ואנשי המכון הישראלי לדמוקרטיה. ההשתלמות מיועדת למורים ירושלמים, ומבוססת על שני מפגשי פנים אל פנים וחמש הרצאות מקוונות בהן משוחחים שניים אודות כל מה שמעסיק את החברה הישראלית: הפרהסיה המשותפת, גבולות הציות לחוק, הבשורה של אמנת גביזון מדן ועוד. בין הדוברים: פרופ' ידידה שטרן, פרופ' מרדכי קרמניצר, הרב ד"ר יהודה ברנדס, יאיר שלג ואחרים.