fbpx

כתב העת "משיב הרוח" ובית המדרש "אלול" מזמינים אתכםן ל- "וַיִּנָּפַשׁ" – בית מדרש ליוצרים בעקבות ששת ימי הבריאה והשבת.
"וַיִּנָּפַשׁ" יפעל כקבוצת יוצרים רב תחומית שתתכנס ל- 10 מפגשי לימוד, יצירה והשראה מתוך פרקי התשתית בספר בראשית. המפגשים יתקיימו בירושלים ויונחו על-ידי יוצרת התיאטרון בשמת חזן והמשורר אליעז כהן.
לפרטים נוספים והגשת מועמדות, קראו את ההנחיות שבאתר האינטרנט שלנו – https://goo.gl/8zDqFK
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14.09.2017, כ״ג באלול תשע"ז