fbpx

תכנית אקדמית לתואר שני במדעי היהדות המשלבת לימודי תלמוד והלכה בהיבטי העשייה השונים של מרחב ההתחדשות היהודית – באווירה קהילתית יהודית, יצירתית ומשמעותית.
– תואר שני מטעם מכון שכטר למדעי היהדות, המוכר ע"י המל"ג
– רכישת כלים לעשייה קהילתית:
יזמות קהילתית – הובלת בית מדרש – בניית טקסים ותפילות.
– מלגת שכר לימוד בסך 60%
– יום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים.
– אפשרות ליום לימודים נוסף במסגרת בית מדרשית עם מלגה משמעותית.