fbpx
בהנחיית: שרה פרידלנד בן ארזה
נצא אל תרגילי כתיבה אישית מלימוד קשוב למקורות יהודיים בני דורות וסוגות שונים, העוסקים בבריאת העולם (תנ"ך, מדרש, זהר, חסידות, הגות ושירה עברית חדשה).
בסביבה התומכת והמיטיבה של הסדנה נטפח את רגישותנו הסגנונית, וניתן דעתנו לרובדי הלשון ומשלביה ולאמצעים הספרותיים. נתבונן לא רק בתוצרי הכתיבה (שירה או פרוזה) שלנו ושל זולתנו אלא גם בתהליכי הכתיבה ובתהליכי היצירה בכלל. חלק מהמקורות הקשורים לימי בראשית ישפכו אור על מעשה היצירה האנושי.
הכתיבה היא כלי למגע בחוויות יסוד בנפש וברוח ולביטויין, ובהקשר זה היא עשויה לתרום גם למפגש אינטימי עם התורה.
(ציור: אישה כותבת, רות בן ארזה)