fbpx

המפגשים מזמינים את המשתתפים לכתיבה יוצרת בשירה ובפרוזה אישית הנובעת בהשראת מקורות הנלמדים במשותף, ונעשית בחלקה בתוך המפגשים ובחלקה ביניהם.

נקרא בטקסטים מקראיים, בסיפור האגדה, בחז"ל, ובספרות ושירה עברית וכללית מהעת המודרנית והעכשווית. הלימוד יתרכז במתח שבין המונולוג הפנימי והחיצוני והיציאה לעבר הדיאלוג עם הזולת. מתוכו נצא אל היצירה האישית. הסדנה מזמינה התנסות בכתיבת שירה ובסיפור הקצר, מתן ביטוי ל"קולות" השונים בתוכנו וסביב לנו ואיך הם מתבטאים ונשמעים.
בהנחיית: חוה פנחס כהן, 20 מפגשים, ימי שני מ- 18:00 – 21:00, פתיחה: 30 לאוקטובר 2017, י' בחשון תשע"ח