fbpx
בימים בהם אנו מצויים בין סגירה לפתיחה, בתנועה מן הבית אל מה שמחוץ לו ובחזרה אליו, נפנה מבטנו אל סוגיית "המקום". נדון בחוויית המקום – בתחושת המקום, במה שקונה לו מקום בליבנו, במה שמקנה לנו את התחושה כי אנו מצויים ב"מקום שלנו" – או לחילופין, גולים ממנו. ננוע 'בין חדרי הבית לחדרי הלב', בין פנים לחוץ, ונטייל בין ההר והמדבר, הים והחול, הממשיים והמטאפוריים. נפנה מבט גם אל מפת הארץ כפי שהיא מיוצגת בספרות העברית: ירושלים, תל אביב, יפו, חיפה, ועוד "מקומות". נתבונן במרחב שבין אנשים – במרחק בקרבה ובאינטימיות, בתנועה שבין פרידה לפגישה. את כל זאת נעשה במסגרת קריאתנו בספרות העברית, בשירה, בסיפורת וברומן. נקרא ביצירות מן הספרות העברית הקלאסית וביצירות שראו אור לאחרונה. אשמח להשתתפותכם. יש מקום!