fbpx
כולנו כמהים לתחושת טעם ומשמעות בימים אלה, ימים של מצוקה, משבר לאומי ואישי, התפרקות החישוקים של האחווה והשותפות ההדדית.
טוב לחזור ולקרוא במקורות הרוח של עם ישראל בדורות האחרונים, בשורשי התלמוד, ההגות והספרות, לעיין בכתבים של דורות של חכמים ואנשי מופת, מלאי אמונה, אומץ ויצירתיות, אמת ואהבת ישראל, שהתמודדו עם אתגרים גדולים ובנו באמונה את היסודות ואת מקורות הכוח שלנו.
התכניות החדשות באלול מבקשות לחזק ולהעמיק את השיח, ההכרות וההבנה באמצעות לימוד, מפגש ויצירה. לימוד מזכיר לנו שיש לנו אוצר יקר משותף; מפגש מזמן הפלת מחיצות והכרות מחודשת; ויצירה מאפשרת לנו להיות שותפים פעילים במדרש החיים, להביא את הקול האישי שלנו ולהדהד אותו ברבים.
בואו ביחד מקרוב ומרחוק לשפר את מצב הרוח.
תכניות חדשות של בית מדרש אלול יוצאות לדרך.
פנו אלינו לשאלות, להתייעצות ולמידע נוסף 02-5619436 או במייל elul@elul.org.il