fbpx

לאלו המורגלים בקריאת פרשת שבוע, ולאלו המעוניינים לחזור ולעיין בה –
הסדנה מציעה מרחב להעמקה וקריאה מתחדשת בפרשיות התורה.
נלמד יחד את המקרא, ומשם נעבור להתבוננות אישית והדהוד לנושאים קיומיים וחווייתיים שלנו העולים מתוך הפרשה.
הלימוד ייעשה בחברותות ובשיח משותף. אחריו, ניתן לרחשי ליבנו להוביל אותנו ליצירת ביטוי ויזואלי באמצעות תמונות, במדיום של קולאז' הנשמה ופוטו-תרפיה.