fbpx
מגוון קורסים בספרות עברית עם בלהה בן אליהו, כתיבה אישית בעקבות סיפורי המקרא עם ד"ר מיכל שמחון, ישראל במצרים: קריאה בסיפורי יוסף ומשה עם ד"ר דוד כהן צמח, שייקספיר וסדנת כתיבה עם אורן פרי הר, אמנות