fbpx

מתוך אתר התנועה המסורתית: "הרב המר היה תלמיד חכם ואיש רוח וספר, חוקר הליטורגיה היהודית, המנהל המייסד של בית המדרש ללימודי יהדות – מכון שכטר ומבוני התנועה המסורתית בישראל. אביה הרוחני וממניחי התשתית ההלכתית לתוכנית בר/בת מצווה לילד המיוחד והנשיא הישראלי הראשון של כנסת הרבנים העולמית".

מתוך מאמרו על היחס ללא יהודים בהלכה: "התורה עצמה וכתבי התנ"ך באופן כללי מניחים כעובדה את השוויון הבסיסי של כל המין האנושי אך גם מכירים בתפקידה המיוחד של ישראל כ"ממלכת כוהנים". אמנם בני ישראל נחשבים כבעלי קשר מיוחד לאלוהים כמשרתיו המיוחדים וכוהניו, אך לא משתמעת מכך עליונות גזעית, כפי שמבהירים הנביאים, במיוחד ישעיהו ועמוס. חקיקת התורה רגישה לצרכיהם של לא-יהודים,  בהתבסס על הוראות התורה שכל בני האדם נבראים בצלם אלוהים ועל העובדה שניסיון השעבוד במצרים צריך ללמד אותנו לא להתייחס רע אל הנכרי".