fbpx

2021 לא הייתה שנה רגילה ברשות הרבים…


קודם כל – חגגנו עשור להקמת הפורום!

אבל מה עוד היה לנו…?

חגים במרחב הציבורי: ארגוני רשות הרבים הרימו 125 אירועים ב-2021

פרויקט 'בבניין' לבניית חוסן קהילתי עם עיריית ירושלים: 2,000 בניינים השתתפו והיד עוד נטויה…

שישי שבת ירושלמי – סדרת אירועים שברוח: 27 אירועים, 14 ארגונים

הסתיים בהצלחה המחזור השני של 'המנבטה' – חממת יוזמות בשדה היהדות הישראלית

חנכנו את הגינה הקהילתית של בית רשות הרבים והתקיימו עשרות אירועים פתוחים לקהל בבית השנה

המשכנו בכל הכוח בהכשרות מקצועיות, ליווי וייעוץ לארגונים

רשות הרבים עם הפנים ל-2022 ולעשור נוסף של עשייה ירושלמית!