fbpx
הפרויקטים
שלנו

רשות הרבים היא רשת ירושלמית של 40 ארגוני יהדות-ישראלית, חילונים,
מסורתיים ודתיים, שפועלים יחד להפיכת המרחב הציבורי הירושלמי לסובלני ופתוח
לכל.

פורום רשות הרבים שם לו למטרה להפוך את ירושלים לבירת היהדות הישראלית. אנו שואפים ושואפות להבטיח עתיד ירושלמי צומח, המקדם תרבות יהודית עשירה ומגוונת. כל זאת תוך השמעת קול יהודי רבגוני חזק וצלול הנטוע במסורת היהודית, הציונית והשיח הערכי-הומניסטי. הפורום וארגוניו תקווה שהתורה היוצאת מציון תשמש השראה לתושבי ירושלים ולגיבוש וערבות הדדית בחברה הישראלית כולה.

חדשנותו של הפורום מתבטאת ביצירת מרחב פעולה משותף לארגונים ירושלמים, החולקים תפיסות עולם יהודיות פלורליסטיות. זאת על מנת להוביל את שינוי השיח הציבורי והתרבות היהודית בעיר, הן במרחב הציבורי והן במסדרונות השלטון.

ארבעים ארגונים המחזיקים בתפיסות עולם מגוונות שותפים בפורום. הארגונים פועלים בתחום היהדות הישראלית בערוצי פעולה שונים: חינוך, תרבות, סינגור ואקטיביזם, במגוון אסטרטגיות ושיטות עבודה.

צילום: בועז פרלשטיין