fbpx

בחודשיים האחרונים הובלנו מפגשים משמעותיים במיוחד לעשייה שלנו בירושלים

לצד מובילי ומובילות הארגונים והקהילות שלנו, נפגשנו בחודש פברואר כדי לבנות את הקומה הבאה של השותפות שלנו. לכתוב את התורה שבעל פה, לגבש את העשייה לשנים הבאות. יצרנו את הדיוקנות שלנו יחד עם האמן חנוך פיבן, שאלנו את השאלות הגדולות והקשבנו לתשובות עם קארן וייס. היה מרגש לראות את כולנו יחד, חדורי אמונה למה שיכולה ירושלים להיות ומה התפקיד הגדול המשותף שלנו כדי לממש אותה. בחודשיים האחרונים גיבשנו וריכזנו את המסקנות, הרעיונות והמטרות שעלו בכנס ובקרוב נפרסם ונגבש לכדי תכנית עבודה.  

תודה רבה לכל השותפים בכנס, מצפים לבאות !

בחודש מרץ הכנסנו לחדר אחד את מיטב המוחות היזמיים וא.נשי הלב ממינהלים קהילתיים, ארגונים ופעילים ופעילות חברתיים. ננתו להם השראה, קפה טוב ובעיקר זמן לחשוב ולרקום חלומות. נוצרו חיבורים מפתיעים, שיתופי פעולה חדשים ויוזמות חברתיות מרגשות! גיבשנו בסיס לתוכניות עבודה ונבחר את היוזמות הטובות ביותר שיקבלו מענקים וליווי אישי.   

תודה רבה לעשרות המשתתפים.ות במיטאפ, לשותפים הוותיקים – מרכז ספיר, גווני ירושלים החברה למתנ"סים ועיריית ירושלים.   

יצאנו לדרך!