fbpx

קריאות מגילה, שיעורים, הצגות ועוד אירועי פורים מגוונים בזמן הזה בירושלים >> פרטים על כל האירועים תוכלו למצוא גם במפת פורים! https://rashut-harabim.org/purim/

יום חמישי 21.3 📣

18:00 – תענית אסתר-בעת הזאת

על אחריות בשעת משבר- ערב לימוד ותפילה להשבת החטופים

מבוע – בית מדרש ישראלי

לפרטים : https://www.facebook.com/photo?fbid=723132576661765&set=a.576279074680450&locale=he_IL

שבת 23.3 📣

11:30 – "ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה" לדמותה של אסתר באגדת חז"ל

Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם

לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham

יום ראשון 24.3 📣

17:00 – פעילות קהילתית וקריאת מגילה בבית הקהילות

עם קהילת קדם בקרית יובל

לפרטים: https://www.facebook.com/kedemkiryatyovel

17:30 – קריאת מגילה ב Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם

תחפושות, מגילה והתרמה לניצולי הנובה

לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham

18:00 – קריאת המגילה בליל שושן פורים

אנא בואו מחופשות/מחופשים ומצויידים ברעשנים!

Kehilat Har-El – קהילת הר-אל

לפרטים: https://did.li/awlZH

18:00 – פורים

קריאת מגילה שוויונית והלכתית, בליווי פנטומימה ושמחת "ונהפוך הוא"

ציון. קהילה ארצישראלית – Kehilat Zion Jerusalem

לפרטים: https://www.facebook.com/kehillatramotzion?mibextid=ZbWKwL

18:00 – קריאת מגילה – פורים

Beit Yisrael – בית ישראל

לפרטים: https://www.facebook.com/BeitYisrael.Reut?mibextid=ZbWKwL

18:00 – קריאת מגילה בקהילת הדרור ביחד עם קהילת מבקשי דרך! נשיר! נרקוד! ונקראת את המגילה!

קהילת הדרור – Kehilat HaDror ו Kehillat Mevakshei Derech – קהילת מבקשי דרך

לפרטים: https://did.li/6Mwrl

18:00 – "וימי הפורים האלה …."

קריאת מגילה בגינות העיר

מינהל קהילתי גינות העיר Ginot Ha'Ir Community Council וקהילת דגל יהודה

לפרטים: https://www.facebook.com/ginotHair

18:10 – קריאת מגילה וקוסם בימין משה

Megilah and Magician

Beit Yisrael – בית ישראל

לפרטים: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079516547967…

18:15 – קריאת מגילת אסתר בערב שושן פורים.

מניין שיוויוני בבית הכרם

לפרטים: https://did.li/xqCaa

18:15 – קריאת מגילת אסתר שוויונית – ליל פורים

קריאת המגילה כמיטב המסורת ההדרית ברוב עם הדרת מלך – אנשים נשים וטף!

מכון הדר ישראל

לפרטים: https://did.li/V4HTY

18:15 – פורים שפיל

קריאת מגילה והצגה לכבוד החג המגניב ביותר בעולם

טנא ירושלמי

לפרטים: https://did.li/dfax5

18:15 – קהילת בית כנסת הרמב"ן

קריאת מגילה, קריאת נשים וקרנבל לילדים

קהילת הרמב"ן Ramban Community

לפרטים: https://ramban.org.il/

18:30 – Purim at Fuchsberg Jerusalem Center

Megillah Reading

Fuchsberg Jerusalem Center

More details: https://fuchsbergcenter.org/wp-

content/uploads/2024/03/Purim-2024.pdf

18:30 – ונהפוכו

קריאת מגילה, התוועדות ומסיבת פורים

מבוע – בית מדרש ישראלי

לפרטים: https://did.li/JSfgT

19:00 – קריאת מגילה שוויונית

קריאת מגילה של קהילת שבת בבוקר בשיתוף בירתנו

שבת בבוקר

לפרטים: https://www.facebook.com/shabatboker

19:00 – פורים בקהילת סוד שיח

קריאת מגילה בערב ובבוקר, בראנץ קהילתי

קהילת סוד שיח

לפרטים: https://did.li/2Mwrl

19:00 – קריאת מגילה

בית מדרש ארגמן , רוח נכון – המכינה הקדם צבאית לרוח ומנהיגות, המנסרה , תלמים

לפרטים: https://www.facebook.com/events/402445639042296

20:00 – קריאת המגילה של חברותא

קריאה להט"בית דתית

חברותא

לפרטים: https://did.li/VkTlC

21:00 – Drunk’n Torah – Purim Night in English

Masking and Unmasking Purim with Michael Kagan & Yael Untermanna

Nava Tehila

More details : https://www.navatehila.org/…/drunk-n-torah-purim-night…

event

21:30 – מסיברגוע

אירוע אלטרנטיבי לפורים

בית מדרש ארגמן, רוח נכון – המכינה הקדם צבאית לרוח ומנהיגות, המנסרה, תלמים

לפרטים: https://tickchak.co.il/60492

יום שני 25.3 📣

9:00 – קריאת מגילת אסתר שוויונית – בוקר פורים

קריאת המגילה כמיטב המסורת ההדרית ברוב עם הדרת מלך – אנשים נשים וטף! מכון הדר ישראל

לפרטים: https://did.li/zqCaa

9:00 – Purim at Fuchsberg Jerusalem Center – Tefilla & Megillah Reading

Fuchsberg Jerusalem Center

More details: https://fuchsbergcenter.org/…/2024/03/Purim-2024.pdf

9:30 – קריאת מגילה בבוקר פורים בבית הקהילות

עם קהילת קדם בקרית יובל

לפרטים: https://www.facebook.com/kedemkiryatyovel

10:00 – קריאת מגילת אסתר בשושן פורים בכותל

נשות הכותל

לפרטים: https://www.facebook.com/events/979940020390885?ref=newsfeed&locale=he_IL

קריאות מגילה, שיעורים, הצגות ועוד אירועי פורים מגוונים בזמן הזה בירושלים >> פרטים על כל האירועים תוכלו למצוא גם במפת פורים! https://rashut-harabim.org/purim/

יום חמישי 21.3 📣

18:00 – תענית אסתר-בעת הזאת

על אחריות בשעת משבר- ערב לימוד ותפילה להשבת החטופים

מבוע – בית מדרש ישראלי

לפרטים : https://www.facebook.com/photo?fbid=723132576661765&set=a.576279074680450&locale=he_IL

שבת 23.3 📣

11:30 – "ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה" לדמותה של אסתר באגדת חז"ל

Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם

לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham

יום ראשון 24.3 📣

17:00 – פעילות קהילתית וקריאת מגילה בבית הקהילות

עם קהילת קדם בקרית יובל

לפרטים: https://www.facebook.com/kedemkiryatyovel

17:30 – קריאת מגילה ב Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם

תחפושות, מגילה והתרמה לניצולי הנובה

לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham

18:00 – קריאת המגילה בליל שושן פורים

אנא בואו מחופשות/מחופשים ומצויידים ברעשנים!

Kehilat Har-El – קהילת הר-אל

לפרטים: https://did.li/awlZH

18:00 – פורים

קריאת מגילה שוויונית והלכתית, בליווי פנטומימה ושמחת "ונהפוך הוא"

ציון. קהילה ארצישראלית – Kehilat Zion Jerusalem

לפרטים: https://www.facebook.com/kehillatramotzion?mibextid=ZbWKwL

18:00 – קריאת מגילה – פורים

Beit Yisrael – בית ישראל

לפרטים: https://www.facebook.com/BeitYisrael.Reut?mibextid=ZbWKwL

18:00 – קריאת מגילה בקהילת הדרור ביחד עם קהילת מבקשי דרך! נשיר! נרקוד! ונקראת את המגילה!

קהילת הדרור – Kehilat HaDror ו Kehillat Mevakshei Derech – קהילת מבקשי דרך

לפרטים: https://did.li/6Mwrl

18:00 – "וימי הפורים האלה …."

קריאת מגילה בגינות העיר

מינהל קהילתי גינות העיר Ginot Ha'Ir Community Council וקהילת דגל יהודה

לפרטים: https://www.facebook.com/ginotHair

18:10 – קריאת מגילה וקוסם בימין משה

Megilah and Magician

Beit Yisrael – בית ישראל

לפרטים: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079516547967…

18:15 – קריאת מגילת אסתר בערב שושן פורים.

מניין שיוויוני בבית הכרם

לפרטים: https://did.li/xqCaa

18:15 – קריאת מגילת אסתר שוויונית – ליל פורים

קריאת המגילה כמיטב המסורת ההדרית ברוב עם הדרת מלך – אנשים נשים וטף!

מכון הדר ישראל

לפרטים: https://did.li/V4HTY

18:15 – פורים שפיל

קריאת מגילה והצגה לכבוד החג המגניב ביותר בעולם

טנא ירושלמי

לפרטים: https://did.li/dfax5

18:15 – קהילת בית כנסת הרמב"ן

קריאת מגילה, קריאת נשים וקרנבל לילדים

קהילת הרמב"ן Ramban Community

לפרטים: https://ramban.org.il/

18:30 – Purim at Fuchsberg Jerusalem Center

Megillah Reading

Fuchsberg Jerusalem Center

More details: https://fuchsbergcenter.org/wp-

content/uploads/2024/03/Purim-2024.pdf

18:30 – ונהפוכו

קריאת מגילה, התוועדות ומסיבת פורים

מבוע – בית מדרש ישראלי

לפרטים: https://did.li/JSfgT

19:00 – קריאת מגילה שוויונית

קריאת מגילה של קהילת שבת בבוקר בשיתוף בירתנו

שבת בבוקר

לפרטים: https://www.facebook.com/shabatboker

19:00 – פורים בקהילת סוד שיח

קריאת מגילה בערב ובבוקר, בראנץ קהילתי

קהילת סוד שיח

לפרטים: https://did.li/2Mwrl

19:00 – קריאת מגילה

בית מדרש ארגמן , רוח נכון – המכינה הקדם צבאית לרוח ומנהיגות, המנסרה , תלמים

לפרטים: https://www.facebook.com/events/402445639042296

20:00 – קריאת המגילה של חברותא

קריאה להט"בית דתית

חברותא

לפרטים: https://did.li/VkTlC

21:00 – Drunk’n Torah – Purim Night in English

Masking and Unmasking Purim with Michael Kagan & Yael Untermanna

Nava Tehila

More details : https://www.navatehila.org/…/drunk-n-torah-purim-night…

event

21:30 – מסיברגוע

אירוע אלטרנטיבי לפורים

בית מדרש ארגמן, רוח נכון – המכינה הקדם צבאית לרוח ומנהיגות, המנסרה, תלמים

לפרטים: https://tickchak.co.il/60492

יום שני 25.3 📣

9:00 – קריאת מגילת אסתר שוויונית – בוקר פורים

קריאת המגילה כמיטב המסורת ההדרית ברוב עם הדרת מלך – אנשים נשים וטף! מכון הדר ישראל

לפרטים: https://did.li/zqCaa

9:00 – Purim at Fuchsberg Jerusalem Center – Tefilla & Megillah Reading

Fuchsberg Jerusalem Center

More details: https://fuchsbergcenter.org/…/2024/03/Purim-2024.pdf

9:30 – קריאת מגילה בבוקר פורים בבית הקהילות

עם קהילת קדם בקרית יובל

לפרטים: https://www.facebook.com/kedemkiryatyovel

10:00 – קריאת מגילת אסתר בשושן פורים בכותל

נשות הכותל

לפרטים: https://www.facebook.com/events/979940020390885?ref=newsfeed&locale=he_IL

10:30 – קריאה שוויונית של מגילת אסתר במאהל משפחות החטופים

מטה משפחות החטופים ירושלים

אמן שהפורים הזה יעביר את כולנו מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב

May be a doodle of text