fbpx

גאים לעדכן שהשקנו את תכנית "המקפצה" של רשות הרבים! תכנית מנהיגות לסטודנטים וסטודנטיות ירושלמים. לסטודנטים.ות מוענקת הזדמנות להתמקצע כמלגאים בתפקידים מגוונים ומבוקשים במהלך שנת הלימודים שלהם, כגון: מדיה ושיווק, הפקת אירועים חברתיים, ריכוז תאי סטודנטים ועוד, בארגונים השותפים שלנו: משיב הרוח, ישיבה מזרחית, סטודיו משלך, נאמני תורה ועבודה, מכון הדר, בית מדרש עברי, נטור וכמובן גם אצלנו ברשות הרבים.

מטרת התכנית להכשיר את דור העתיד של היהדות הישראלית תוך הענקת כלים של יזמות, מנהיגות ומיתוג עצמי. כמו כן, הסטודנטים.ות זוכים למעטפת של ליווי מקצועי שתכשיר אותם לשוק העבודה.

לסטודנטים.ות תוענק מלגה מטעם עיריית ירושלים, הקרן לירושלים, מפעל הפיס והארגונים השותפים שלנו שקלטו את המלגאים והמלגאיות.

טלי פרילוצקי, מנהלת פרויקטים ומובילת תכנית 'המקפצה': "אני גאה להוביל את פרויקט תכנית המלגאים, תכנית שקמה במטרה לעזור לצעירים וארגונים בעיר להתפתח ולהשפיע! רק לפני שנה הייתי בעצמי מלגאית בארגון רשות הרבים שפתחו לי את הדלת לעולם היהדות הישראלית והיום אני שמחה לתת הזדמנות זו למלגאים נוספים ברחבי ירושלים."

במהלך נובמבר השקנו את המחזור הראשון של תכנית "המקפצה"

תזכרו טוב טוב את הפנים האלה… הם הדור הבא של היהדות הישראלית בירושלים! הדור הבא שיהפוך את העיר למרחב סובלני ופתוח לכולם.ן!

תודה לסגן ראש העיר יוסי חביליו מחזיק תיק הצעירים, שפתח צוהר בשיחה משותפת על עשייה עירונית והובלת שינוי חברתי בעיר.

בהצלחה לכולנו!