fbpx

איך מסכמים שנת עשייה תוך כדי מלחמה?
יחד! זו סיבה לתקווה

הצלחנו לגייס ולהרחיב ביותר מ-30% את תקציב פעילות החוסן המשותפת עם הארגונים שלנו, הגדלנו את אימפקט ארגוני הקהילות בעיר ובחברה הישראלית ועוד הרבה עשייה שתוכלו לקרוא עליה ב-

בשנה הקרובה נמשיך בכל הכוח להגדיל ולבסס את העשייה וכבר מתבשלים כמה מיזמים חדשניים. זו שנת מפתח לעיר עם בחירות מוניציפליות בזמן מלחמה ונתפלל כולנו לימים של חוסן וחסד.

תודה על השותפות והתמיכה של קרנות דיאן וגילפורד גלייזר, משפחת גימפריץ והקרן לירושלים. למרכז ספיר, גווני ירושלים – החברה למתנ"סים, מינהלים קהילתיים גינות העיר ויובלים, למודל הירושלמי וקרן ליכטאג, לסוכנות היהודית ובמיוחד לפדרציית ניו יורק ועיריית ירושלים וכמובן תודה לשותפות העמוקה שלנו עם 40 ארגוני ו30 קהילות רשות הרבים.