fbpx

אסף בנמלך הוא יליד ירושלים, בוגר מחזור כ"ו של ישיבת הר עציון ובעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית. אסף התמחה אצל פרקליטת המדינה עדנה ארבל, והוא כיום שותף ומנהל מחלקת ליטיגציה במשרד עורכי דין גדול.

אסף ייצג את התנועה במספר הליכים חשובים, שהובילו להצטרפותו לוועד המנהל שלה. החל משנת תשע"ז הוא מכהן כיו"ר התנועה ומוביל את תהליך ההתחדשות והצמיחה בו היא מצויה בימים אלה.

בנמלך מציג את 'כרטיס הביקור' של התנועה:
"במסגרת פעילותנו היומיומית תומכת התנועה בשירות בנות דתיות במסגרות מתאימות בצבא ופועלת להעמקת מעורבות נשים דתיות בהנהגה הדתית והציבורית, כמו גם להעצמת מוסדות התורה הנשיים. התנועה תומכת בקהילות המבקשות שחינוך ילדיהן יהיה דתי ולא חרד"לי. היא שחקנית חשובה בכנסת בנושאי דת ומדינה, וסללה את הדרך בפני מהפכת הכשרות של 'השגחה פרטית' ולאחר מכן של 'צהר'. התנועה נאלצת מעת לעת לצאת למאבקים. היא עומדת לעתים יחידה אל מול תחלואי הרבנות הראשית ונלחמת את מלחמתה של הציונות הדתית. היא פועלת להחדרת נורמות של שקיפות וטוהר מידות בממסד הדתי. התנועה הרתה ארגונים חשובים הפועלים כיום בקרב הציבור הדתי, והיא מספקת את הבמה היחידה הקיימת כיום לשיח אינטלקטואלי דתי אשר פתוח לכל העמדות, במסגרת כתב העת 'דעות' ובמסגרת ימי עיון ודיאלוגים שהיא מקיימת. פעולותיה של נאמני תורה ועבודה מהדהדות, משפיעות ומביאות לשינוי.

נאמני תורה ועבודה היא תנועת הבית של כל מי שמזדהה עם ערכי הציונות הדתית הקלאסית, מבית מדרשה של תנועת תורה ועבודה.

פסקה על הארגון:

תנועת נאמני תורה ועבודה היא תנועה ציונית-דתית המבקשת להחזיר את הציונות הדתית לשורשיה. המגמה שלנו היא לחזק את ערכי 'תורה ועבודה', תוך שילוב התורה עם המדע, הציונות והחיים המודרניים. מטרתנו לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי-דמוקרטי של החברה הישראלית.
אנו פועלים מתוך מחויבות להלכה – ליצירת תרבות דתית פתוחה וביקורתית המעודדת שיח הלכתי אמיץ המתמודד עם אתגרי הזמן.

תנועת נאמני תורה ועבודה הוקמה לפני 40 שנה, על רקע הקמת בית הספר נועם בירושלים באופן שפגע במרקם החברתי של שאר הממ"דים בעיר. כיום, אנו ממשיכים בכל רחבי הארץ לפעול למען מטרות אלו – חיזוק החינוך האינטגרטיבי ואחריות לחינוכם של כלל עם ישראל.

השותפות שלנו ברשות הרבים היא טבעית ומתבקשת, בעיקר בשיתופי הפעולה לשינוי והשפעה על השיח הציבורי: אנו עוסקים ביצירת שיח פומבי ובעיצוב מדיניות ציבורית, באופן המעודד יוזמות והתארגנויות חדשות ומניע תהליכים חברתיים, לפני הקלעים ומאחוריהם.

מתנה לפורים: מאמר מפי הרב רונן לוביץ, נשיא התנועה: https://bit.ly/2GQE5sf