fbpx

במהלך פסח זכינו לקיים אירוע פרידה לכבודה של קרול גולדגייר, נציגת קרן גימפריץ' בישראל, שאחרי מעל שני עשורי עשייה סיימה את תפקידה. הוא התקיים דווקא אצלנו, בבית הקהילות, כיוון שהקרן בחרה להשקיע ולתרום להמשך פיתוח המקום.

בזכות התרומה של הקרן, הרחבנו את התשתיות במקום והפכנו אותו ממקלט – לבית משותף.

באירוע השתתפו בני משפחה וחברים, כמו גם ארגונים שלאורך השנים לוו על ידי קרול תוך השקעה של הקרן. מייקל שמידט, נשיא קרן גימפריץ' הודה לקרול על עבודתה המסורה לאורך שנים. "קידום פלורליזם דתי בישראל, הינו מרכיב מרכזי בהשקעות הקרן מתחילת דרכה. במיוחד כיום, ברור שההשקעות הללו הן מהותיות לצביון הנוכחי והעתידי של מדינת ישראל. לקרול יש חלק מרכזי בכך ותודתנו הגדולה לעשייתה הברוכה".

עינבר, מנכ"לית רשות הרבים הוסיפה: "קרן גימפריץ' בוחרת להשקיע באופן אסטרטגי בתשתית לארגונים במקפצת גדילה להרחבת האימפקט החברתי. קרול, עם חיוך גדול ומקצועיות מופתית, הייתה שם לכוון וללוות, באהבה ובמסירות. הבחירה בבית הקהילות היא דוגמה נפלאה לכך, בית שמהווה נקודת מפגש לפסיפס חברתי. שותפות של כמה קהילות בשכונה ומודל לשכונות נוספות בירושלים. קהילה שבונה בית ובית שבונה קהילה"

באירוע הפרידה שהתקיים בבית הקהילות קרול ומייקל חשפו את השלט, ומייקל ועינבר קבעו מזוזה. 

אנו מברכים את תמרה קלינגר, שנכנסה לתפקיד כנציגה הישראלית ומנהלת התוכניות בקרן ובטוחים שיחד נמשיך לקדם חברה צודקת וטובה יותר, בירושלים ובכל הארץ.

קראו עוד על בית הקהילות שלנו!