fbpx

חוזרים ללימודים ולשיגרה עם קבלות שבת, סיורים, גלריות ופעילויות הפוגה >> לאירועי השבוע בירושלים:

יום חמישי 4.1
16:30-19:00 – גלריית ‘רשותה’: תערוכת ‘פנים’ פתוחה לביקור.
אהרון רבינוביץ’ 33. בתיאום מראש במספר: 02-6400184.
לפרטים נוספים על התערוכה: https://rashut-harabim.org/gallery/גלריה 'רשותה' – אמנות עכשווית ברשות הרבים

20:30 – ג'עלה טיש – מרבי משה (הרמב"ם) עד רבי יעקב (אבחצירא)
הילולה – לימוד, שיח בחבורה ומעגל פיוט ושירה, לאור דמותם ומשנתם של הרמב"ם ו'אביר יעקב'
ישיבה מזרחית מבית Kulna-כולנא
לפרטים: https://forms.gle/M73z3cvqb7YMV3p6A

יום שישי 5.1
16:35 – שבתון נוע"ם – קבלת שבת
קבלת שבת במאור פנים עם סניף נוע"ם תלפ"ז עם Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם
לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham/

שבת 6.1
15:00 – סיור חג מולד בעיר העתיקה גם למי שאינו חוגג את החג עם שבאתי ציוני דרך
לפרטים: https://facebook.com/events/s/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%92-%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94/907600977163821/

יום ראשון 7.1
10:00-12:00 – גלריית ‘רשותה’: תערוכת ‘פנים’ פתוחה לביקור.
אהרון רבינוביץ’ 33. בתיאום מראש במספר: 02-6400184. לפרטים נוספים על התערוכה: https://rashut-harabim.org/gallery/גלריה 'רשותה' – אמנות עכשווית ברשות הרבים

16:30 – פותחים את השבוע עם חיוך
פעילות הפוגה לילדים ולמשפחות Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם
לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham/

19:00 – נֹתֵן זְמִרוֹת בַּלָּיְלָה – במפגש השמיני והאחרון של קבוצת הקריאה המקוונת בספר "איוב"
מכון שכטר למדעי היהדות
לפרטים: https://schechter.ac.il/event/book-of-job/

19:00 – ארץ ישראל לאור המקורות
בית מדרש בהנחיית הרב בנג'י סגל (הלימוד באנגלית) ב Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם
לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham/

יום שני 8.1
20:00 – בונים עתיד משותף
מפגש שיח פתוח לבנית עתיד משותף בהמרכז הבין-תרבותי לירושלים
לפרטים: https://bit.ly/41JDcZJ

יום רביעי 10.1
16:00 – התרמת דם ב Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם בשיתוף עם מגן דוד אדום
לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham/

19:00 – ישראל: הווה ונצח' קריאה בספרו של השל בהנחיית הרבה אמירית רוזן Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם
לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham/

יום חמישי 11.1
12:30 – לא בשם האל' – עיון בספרו של הרב זקס
לימוד בזום בהנחיית הרבה אמירית רוזן (הלימוד באנגלית)
Kehilat Moreshet Avraham (KMA) קהילת מורשת אברהם
לפרטים: https://www.facebook.com/moreshetavraham/

בתמונה : זריחה בקרית יובל, ירושלים