fbpx

תרומות

עזרו לנו להבטיח עתיד ירושלמי צומח!

פורום "רשות הרבים" מזמין אתכם ואתכן לתמוך בעשייה ובשיח הפלורליסטיים בירושלים, ובקידום תרבות יהודית עשירה ומגוונת. 

תרומה באמצעות העברה בנקאית

פרטי חשבון בנק:

רשות הרבים | בנק לאומי (10), סניף גבעת שאול (647), מספר חשבון 23000006.

תרומה באמצעות JGive

תרומה באמצעות המחאה

לפקודת: רשות הרבים

כתובת: רשות הרבים, רחוב אהרון רבינוביץ' 33 ירושלים, מיקוד 9654937

פרטים נוספים

מספר עמותה: 580645448

פרטים ושקיפות באתר גיידסטאר.

לשאלות ופרטים נוספים אפשר לפנות לעינבר בלוזר-שלם, מנהלת רשות הרבים: inbar@jfjro.org

Photo by Mayur Gala on Unsplash