fbpx

הרשמה למיטאפ המנבטה- יוזמות לחדשנות יהודית-ישראלית בירושלים 2023

הMeetUp הגדול של היוזמות הירושלמיות של השנה יוצא לדרך!

תוכנית המנבטה מצמיחה ומלווה יוזמות חדשניות בירושלים בתחום היהדות הישראלית >> היוזמות המנצחות במיטאפ יזכו במענקים של עד 15,000 ש"ח ליוזמה, וכן ליווי פרטני וייעוץ מקצועי לכל יוזמה. היוזמות יותאמו לצרכי השכונות השונות, ויהיו בהן שותפים מגוונים מהשכונה ומהעיר.

התכנית תחל במיטאפ שבו יקחו חלק צוותי המינהלים הקהילתיים, נציגי.ות קהילות וארגונים, ויזמים.ות מקומיים.ות. ניתן להגיע למיטאפ עם הצעה ליוזמה משותפת או להגיע עם ראש פתוח ולהכיר שותפים.ות פוטנציאליים ליוזמה. מטרת המיטאפ היא לגבש תכנית עבודה ראשונית ובהמשך להגיש את ההצעה ליוזמה לוועדת ההיגוי של המנבטה. היוזמות המנצחות יזכו לקחת חלק בתוכנית, כאשר בצוות היוזמה יהיו שותפים היזמים.ות לצד הארגונים/הקהילות ו/או נציגי.ות המינהל הקהילתי.

20.3.23 | יום ב' | 9:00-13:00 | בית רשות הרבים – אהרון רבינוביץ' 33, קרית יובל

תכנית המנבטה תתקיים במהלך שנת 2023 – ותכלול מפגשי ליווי פרטניים לכל יוזמה וייעוץ עם מנטורים.ות מקצועיים.ות. מענק של עד 15,000 ש"ח יתקבל לאחר בחינת העמידה של המיזם בקריטריונים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלי פרילוצקי, מובילת המנבטה, במייל: projects@jfjro.org

כאן נרשמים!

שאלות נפוצות

"פגשתי דמויות של עשייה וקיבלתי השראה, שמחתי ממש מפגישות היעוץ"

בוגר מחזור א' של המנבטה

אודות הארגונים השותפים:

רשות הרבים – הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית, הוא שותפות של 35 ארגונים המשפיעים יחד על רשות הרבים – המרחב הציבורי הירושלמי, בקידום יהדות מתונה ועיר פתוחה לכל באיה. אנו שואפים.ות להבטיח עתיד ירושלמי צומח, ומובילים ערוצי פעולה שונים: חינוך, תרבות, סנגור ואקטיביזם, במגוון אסטרטגיות ושיטות עבודה.

מרכז ספיר – מטרת העל של מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי, היא להעמיק את הידע והזיקה של מגזרים שונים באוכלוסייה היהודית ישראלית לתרבות ולמורשת היהודית והציונית. זאת לאור עקרונות של סובלנות, פלורליזם, וראיית יהודים ישראלים כחלק בלתי נפרד מהעם היהודי בעולם. התרומה הייחודית של מרכז ספיר לשדה ההתחדשות היהודית בישראל מתמקדת בארבעה ערוצי פעולה: מבט אסטרטגי על התחום ופיתוח מודלים חדשים של פעילות, העלאת רמת הידע הקיים בתחום באמצעות מחקר, הערכה ומיפוי, קידום חשיבה תוצאתית ומדידת הצלחה, וקידום שיתופי פעולה בין-ארגוניים ואיגום משאבים.

גווני ירושלים – גווני ירושלים הינה תוכנית לפיתוח וביסוס רשת קהילתית בתחום הזהות היהודית-ישראלית-פלורליסטית בשכונות ירושלים.

לפרטים נוספים: טלי פרילוצקי, מובילת המנבטה, מנהלת פרויקטים ברשות הרבים projects@jfjro.com